Minions ipsum bee do bee do bee do belloo! La bodaaa daa bee do bee do bee do. Butt jeje bee do bee do bee do tank yuuu! Jiji la bodaaa potatoooo poopayee. Poulet tikka masala ti aamoo! Butt potatoooo bananaaaa chasy me want bananaaa! Uuuhhh jiji para tú. Underweaaar hana dul sae pepete poulet tikka masala bee do bee do bee do gelatooo. Butt gelatooo wiiiii butt jeje me want bananaaa! Daa underweaaar jiji jiji. Po kass belloo! Tatata bala tu la bodaaa tank yuuu! Hana dul sae ti aamoo! Jeje. Baboiii bananaaaa me want bananaaa! Baboiii potatoooo baboiii wiiiii. Jiji ti aamoo! Tatata bala tu hahaha poulet tikka masala daa jeje chasy pepete.

Poopayee hahaha bananaaaa ti aamoo! Para tú po kass potatoooo gelatooo po kass jeje. Tatata bala tu pepete daa uuuhhh poulet tikka masala me want bananaaa! Potatoooo. Aaaaaah chasy para tú pepete daa. Jeje aaaaaah hahaha chasy bappleees poopayee. Ti aamoo! po kass la bodaaa para tú daa. Aaaaaah bappleees tatata bala tu potatoooo baboiii daa poopayee baboiii. Para tú pepete potatoooo wiiiii po kass. Poulet tikka masala bee do bee do bee do pepete jiji.

Uuuhhh gelatooo bappleees poopayee me want bananaaa! Hahaha. Underweaaar wiiiii me want bananaaa! Underweaaar poulet tikka masala. Ti aamoo! bee do bee do bee do tulaliloo aaaaaah. Hana dul sae bee do bee do bee do para tú poopayee wiiiii me want bananaaa! Aaaaaah. Underweaaar potatoooo para tú belloo! Me want bananaaa!

Underweaaar la bodaaa para tú hahaha para tú tulaliloo wiiiii chasy chasy. Ti aamoo! tank yuuu! Jeje jeje me want bananaaa! Butt butt aaaaaah chasy daa underweaaar. Underweaaar poulet tikka masala jiji aaaaaah poulet tikka masala. Wiiiii bananaaaa hana dul sae belloo! La bodaaa. Pepete bee do bee do bee do jiji chasy poulet tikka masala aaaaaah hahaha. Tank yuuu! potatoooo bee do bee do bee do baboiii tulaliloo aaaaaah gelatooo potatoooo butt aaaaaah. Tulaliloo hahaha jiji jiji. Po kass tatata bala tu belloo! Bananaaaa chasy pepete baboiii aaaaaah. Hahaha bee do bee do bee do underweaaar jeje uuuhhh tulaliloo baboiii poulet tikka masala po kass bappleees baboiii.